จดหมายข่าวรายไตรมาส: WHO Antimicrobial Resistance Division

จดหมายข่าวรายไตรมาส: WHO Antimicrobial Resistance Division

WHO Antimicrobial Resistance Division ออกจดหมายข่าวเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อแบ่งปันข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับ AMR ที่เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กร ตลอดจนข่าวสารจากภูมิภาคและประเทศต่างๆ จดหมายข่าวประกาศสิ่งตีพิมพ์ใหม่ โครงการ และการสัมมนาทางเว็บของ WHO เกี่ยวกับ AMR และนำเสนอไฮไลท์ของกิจกรรมระดับสูงที่สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกในจดหมายข่าวเหล่านี้ WHO Antimicrobial Resistance Division จะแชร์ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา AMR

 ที่เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กร ตลอดจนข่าวสารจากภูมิภาคและประเทศต่างๆ 

เราแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์ โครงการ และการสัมมนาออนไลน์ใหม่ๆ 

ของ WHO เกี่ยวกับ AMR รวมถึงนำเสนอไฮไลท์ของกิจกรรมระดับสูงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกบน AMRWHO ขอขอบคุณประเทศสมาชิก ผู้บริจาค ผู้สนับสนุน และนักวิชาการของเรา หากไม่มีบุคคลเหล่านั้น งานของเราจะเป็นไปไม่ได้เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการอ่านจดหมายข่าวของเรา คุณสามารถสมัครรับข้อมูลได้โดยคลิกด้านล่างเพื่อรับปัญหาใหม่ๆ ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ

การเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน

เพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนลง 50% ภายในปี 2563 คณะผู้แทนของสมัชชาอนามัยโลกได้มีมติขอให้ประเทศสมาชิกเร่งดำเนินการตามเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับสูงระดับโลกครั้งที่สองเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนปี 2554-2563 จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2558 (ปฏิญญาบราซิเลียว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน)

อุบัติเหตุบนท้องถนนคร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี 

และบาดเจ็บมากถึง 50 ล้านคนมติดังกล่าวเรียกร้องให้มียุทธศาสตร์และแผนระดับชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่เปราะบางที่สุดบนท้องถนน ซึ่งรวมถึงเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ คิดทบทวนนโยบายการขนส่งและนำรูปแบบการขนส่งที่ยั่งยืนมาใช้ เช่น การเดิน การขี่จักรยาน และการขนส่งสาธารณะ

ขอให้สำนักเลขาธิการองค์การอนามัยโลกดำเนินการต่อไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาเป้าหมายการดำเนินงานระดับโลกโดยสมัครใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและกลไกการให้บริการ นอกจากนี้ยังขอให้องค์การอนามัยโลกช่วยประเทศต่าง ๆ ในการดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงการดูแลการบาดเจ็บและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และอำนวยความสะดวกในการเตรียมงานสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 4 ในเดือนพฤษภาคม 2560โภชนาการ

ผู้ได้รับมอบหมายมีมติ 2 ข้อเกี่ยวกับโภชนาการ ข้อแรก จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อทศวรรษแห่งปฏิบัติการด้านโภชนาการของสหประชาชาติที่เพิ่งเปิดตัวตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2568 เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ กำหนดนโยบายและความมุ่งมั่นทางการเงินที่เป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงอาหารของผู้คน และรายงานกลับมาอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับนโยบายและการลงทุนเหล่านั้น

องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ของสหประชาชาติชี้นำและดำเนินโครงการโภชนาการแห่งชาติ รวมทั้งสนับสนุนกลไกการติดตามและการรายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ WHO และ FAO ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ พัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งและดำเนินการตามแผน และรักษาฐานข้อมูลการเข้าถึงแบบเปิดของข้อผูกพันสำหรับความรับผิดชอบสาธารณะ

คนที่สองยินดีกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกในการยุติการส่งเสริมอาหารที่ไม่เหมาะสมสำหรับทารกและเด็กเล็ก แนวทางนี้ชี้แจงว่า เพื่อปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การตลาดของ “นมสูตรติดตามผล” และ “นมสำหรับการเจริญเติบโต” ซึ่งมีเป้าหมายสำหรับการบริโภคของทารกอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี ควรได้รับการควบคุมใน เช่นเดียวกับนมผงดัดแปลงสำหรับทารกอายุ 0 ถึง 6 เดือน คำแนะนำนี้สอดคล้องกับรหัสสากลของการตลาดของอาหารทดแทนนมแม่ที่รับรองโดยสมัชชาอนามัยโลกในปี 1981 นมที่วางตลาดเป็นอาหารครอบครัวทั่วไปไม่ครอบคลุมอยู่ในคำแนะนำนี้ เนื่องจากไม่ได้วางตลาดเฉพาะสำหรับการให้อาหารของ ทารกและเด็กเล็ก

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>>slottosod.com